Antanas Didysis

Iš Mythos.
Antanas Didysis

Antanas Didysis (atsiskyrėlis) – šventasis (251–356 m.), dėl daugelyje paveikslų pavaizduotų jo kovų su velnio demoniškos kariaunos pagundomis tapęs simboline figūra. Tai pirmoji istoriškai paliudyta asmenybė Egipto dykumų vienuolijos istorijoje.

Pasak Antano Didžiojo biografijos, pasišalinęs į olą, kad ten atsiskyrėliškai gyvendamas melstųsi ir medituotų. Šėtonui šis Dievui skirtas gyvenimas tapęs iššūkiu, todėl jis neįsivaizduojamai gražių moterų pavidalais, taip pat padedamas demoniškų kankintojų, stengėsi atitraukti Antaną nuo švento gyvenimo būdo, tačiau Šėtonui tai nepavykę. Galiausiai būdamas 90 metų Antanas išėjo į dykumą ieškoti 110-mečio atsiskyrėlio Pauliaus, kelią jam rodė vilkas. Antanas palaidojo su Dievo dvasia širdyje užmigusįjį ir vėliau numirė pats, tapdamas pavyzdžiu dievobaimingo žmogaus, nugalėjusio visas pagundas. Jo vardadienis švenčiamas sausio 17 d. Apytiksliai 1270 m. Jokūbo Voraginiečio parašytoje „Legenda aurea“ pateikta daug legendų apie Antaną. Jas palydi simboliškos išvados, kaip antai: „Vienas brolis išsižadėjo pasaulio, bet nevisiškai, nes nuslėpė dalį savo turto. Jam šv. Antanas kalbėjo: ,Eik ir nupirk mėsos'. Ir jis nuėjo bei nupirko mėsos; bet kai ėjo atgal, šunys jį užpuolė ir apkandžiojo. Tada šv. Antanas jam sako: ,Tas, kuris išsižada pasaulio, bet nori turėti pasaulio gėrybių, yra tarsi velnio sugundytas ir sudraskytas'“.

Antanas Didysis (atsiskyrėlis) nepainiotinas su šv. Antanu Paduviečiu (1195–1231 m.), apie kurį legenda byloja, esą sakęs žuvims pamokslus ir jam į kelį įspyręs asilas, kai prie jo šventasis prisiartinęs su iškelta ostija. Šv. Antanas laikomas ir žvėrių globėju, nes liaudies tikėjimuose galįs padėti surasti dingusį gyvulį, jei tik nuoširdžiai tikinčia širdimi šaukiesi jo pagalbos.[1]

Šaltiniai[keisti]

  1. Hans Biedermann. Naujasis simbolių žodynas. Mintis. Vilnius, 2002 m. 34–35 psl.