Amazonės

Iš Mythos.
02:08, 14 sausio 2020 versija, sukurta Dagonas (Aptarimas | indėlis) (3 keitimai importuoti)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)

Amazonės – legendinės karingų moterų tautos vardas, naujaisiais laikais apibendrintas simbolis, išreiškiantis agresyvų moteriškumą.

Antikos padavimas pasakoja apie sarmatų kapadokų moteris prie Termodoto upės, esą su vyrais jos bendravusios tik norėdamos pratęsti giminę. Pas jas patekusius vyriškius amazonės suluošindavusios ir paversdavusios vergais, o pačios ant eiklių žirgų, apsiginklavusios strėlėmis, lankais bei dviašmeniais kirviais, traukdavo į didelius karo žygius. Anot istoriko Diodoro Siciliečio, amazonės turėjusios prieglobstį ir Šiaurės Afrikos vakaruose, iš kur rengdavo plėšikiškus antpuolius prieš Egiptą ir Mažąją Aziją. Kaip byloja graikų padavimai, kai jas nugalėdavę vyrai herojai (Heraklis, Tesėjas, Belerofontas ir Achilas), iš nevilties numirdavusios.

Realus šių mitų pagrindas sunkiai beaptinkamas, nors daugelyje senovės tautų nebuvo neįprasta, kad mūšiuose dalyvautų ir moterys. Taip pat tokiose gentyse neretai egzistavo motinos teisė, kai tiek vardas, tiek turtas paveldimas motinos linija. Tikėtina, jog tai graikams ir sukeldavo pasakiškus prasimanymus apie jų požiūriu barbarišką ir nenatūralią visuomenės santvarką bei skatino simbolinius vaizdinius apie vyrų nepakenčiantį, karingą moteriškumą.

Atikos oratorius Lisijas (apie 450–380 m. pr. m. e.) taip vaizduoja amazones ir jų lemtį:

„Daugelio tautybių valdovės ir jų pavaldinės girdėjo apie didžią Graikijos šlovę. Dabar gi jos didžios garbės ir vilčių skatinamos susijungė su karingomis tautomis ir pradėjo karo žygį prieš Atėnus. Tačiau čia jas pasitiks kovose įgudę vyrai, todėl jų narsa pasireikš tik tiek, kiek leidžia joms lytis. Čia jos žus ir bus nubaustos už lengvapėdiškumą, o šiam mūsų miestui (Atėnams) suteiks nemirtingą karžygišką šlovę... Taip atsitiks kievienai, kuri neteisėtai siekia to, kas svetima (kario šlovės), taip jos praras ir kas joms teisėtai priklauso.“

Akivaizdu, jog čia turimas galvoje atėniečių mitiškas įspėjimas dėl per didelės įtakos viešajame gyvenime, kurią esą darančios moterys Spartoje. Šiame mite sumišę tiek negausūs faktai, tiek fantastinė vizija apie kraugeriškas karingas moteris.[1]

Šaltiniai

  1. Hans Biedermann. Naujasis simbolių žodynas. Mintis. Vilnius, 2002 m. 27–28 psl.